7 kysymystä, jotka testaavat osaamistasi aikuisen astman huonosta hoitotasapainosta

Astma on yhteiskunnassamme yleinen sairaus, jolle on ominaista hengitysteiden vaihteleva ahtautuminen ja usein krooninen hengitysteiden tulehdus (1). Suomessa astmaa sairastaa lähes 10 prosenttia väestöstä ja puolella astma on lievä (2). Astman ilmaantuvuus on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä, kun taas kuolleisuus on harvinaista astmahoidon kehityttyä.

Täältä löydät 7 kysymystä, joiden avulla voit testata kliinistä tietosi.

Aloita kurssi arrow right

1. Global Initiativ for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. [Internet]. 2020. Saatavilla osoitteessa: www.ginasthma.org
2. Astman lääkehoito – hoitosuositus: Information från Läkemedelsverket. 2015. p. 26(3); 26–43. Astma. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 (viitattu 02.07.2021). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Advertisement: